Salam Radio

10 Agustus 2020 Program Salam Lentera Kebajikan Tilik Bang Sem bersama Sem Haesy Narasumber : Yahya Andi Saputra